Výstavní tituly

 

  • CAJC – čekatelství národního šampionátu krásy mladých Certificat d'aptitude au junior championat
  • CAC – čekatelství národního šampionátu krásy Certificat d'aptitude au championat
  • CACIB – čekatelství mezinárodního šampionátu krásy Certificat d´aptitude au championat inernational de beauté
  • BOB – vítěz plemene Best of Breed, do soutěže postupují všichni jedinci plemene s tituly CAJC, nejlepší dospělí jedinci (Národní vítěz, CACIB) a veteráni s ohodnocením VÝBORNÁ 1.
  • BOG nebo BIG – vítěz skupiny FCI (v případě basenji skupina V.) Best of Group, Best in Group
  • BOD – pokud výstava probíhá ve více dnech, vítěz dne (vybírá se ze všech BIG daného dne výstavy)
  • BIS – vítěz výstavy Best in Show, vybírá se ze všech BOD